+48 32 24 64 286 kom.+48 780 475 585

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), zobowiązało nas do poinformowania o tym w jaki sposób są przechowywane i wykorzystywane dane osobowe, które Państwo nam powierzają.

1. Administratorem Państwa danych jest AMIDENT H.Skoczek, A.Mirska spółka jawna w Chorzowie, ul. Brzozowa 25/11, 41-506 Chorzów
nr. tel 32 24 64 286,

2. Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji celów, co do których wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

3. Państwa dane nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.

4. Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane do państw trzecich.

5. Dane będą przetrzymywane przez okres jaki obowiązuje w kategorii dokumentacji medycznej, a w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych i przesłania informacji handlowej do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Jesteście państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, jesteście Państwo uprawnienia do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Polityka Bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych w AMIDENT H.Skoczek, A.Mirska spółka jawna dostępna na stronie www.amident.info alias www.stomatologiabatory.pl

Do zobaczenia,
w AMIDENT H.Skoczek, A.Mirska spółka jawna